Het vergeten ambt in de kerk
Een theologische fundering
’s-Gravenhage
Boekencentrum N.V.
1960

Oorspronkelijke titel:
A Theology of the Laity

Vertaald door C.A. Elink Schuurman

Copyright: Dr. H. Kraemer

Eerste druk 1960
Tweede druk 1960