06/02S

Verzoek om opschorting van het besluit van het breed moderamen van de provinciale synode om toepassing te geven aan ord. 13-30-3 is door de provinciale commissie terecht afgewezen. De procedure, neergelegd in ord. 13-30 geeft voldoende waarborgen voor de beoordeling en voor zover nodig bescherming van de belangen bij het behoud van het ambt, werk en middelen van bestaan.

06/02

Naar vaste jurisprudentie beoordeelt de generale commissie slechts of het breed moderamen van de provinciale synode in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de bezwaren tegen verder functioneren aan de cie 13-30 voor te leggen. De cie 13-30 beoordeelt dan de bezwaren zelf. De generale commissie oordeelt dat alle pogingen om de problemen tussen predikant en kerkenraad in der minne op te lossen op zorgvuldige wijze zijn ondernomen en verwerpt het beroep.