01/99S

Het bestreden besluit houdt niet meer in dan de opdracht tot het ontwerpen van regelingen, waarbij het breed moderamen van de generale synode heeft toegezegd met het nemen van besluiten terzake te wachten tot na de beslissing van de generale commissie. Er is geen sprake van een onomkeerbare situatie; het verzoek om opschorting wordt afgewezen.