22/88

Bezwaar tegen een besluit van de kerkenraad betrekking hebbend op zijn functie als organist. Het bezwaar is in 1982 door PC behandeld en, na een niet geslaagde bemiddelingspoging door visitatoren-provinciaal, niet ont­vankelijk verklaard. Sinds 1982 werd geen nieuw besluit genomen, zodat PC nu op goede gronden appellant niet-ontvankelijk heeft verklaard.