|5|

Inhoud

 

Inleiding 7

I — Grondslagen

Mr. L. Hardenberg
Het eigene van het kerkrecht en zijn verhouding tot het Nederlandse recht 11

Prof. dr. G.D.J. Dingemans
Het presbyteriaal-synodale kerkrecht: van voorsprong tot achterstand 30

Mevr. dr. mr. H. Oostenbrink-Evers
Het ambt in de kerkorde 42

Prof. dr. W. Balke
De signalen van Noordmans 67

 

II — Kernthema’s

Dr. ir. J. van der Graaf
De kerkorde en het apostolaat 93

Dr. H.C. van der Meulen
De kerkorde en Israël 108

Dr. A.J. Plaisier
De kerkorde en de zending 133

Dr. G. Bos
De kerkorde en het belijden 146

|6|

III — Vergaderingen

Dr. J.D.Th. Wassenaar
De kerkorde en de classicale vergadering 163

Dr. J. Bruin
De kerkorde en de provinciale kerkvergadering 177

Dr. K. Blei
De kerkorde en de generale synode 194

 

IV — Beheer en recht

Mr. J.J.H. Post
Bestuur en beheer 223

Dr. P. van den Heuvel
De kerkelijke rechtspraak 241

 

V — Terugblik en vooruitzicht

Mevr. dr. G. Hoekveld-Meijer
Feuilles Mortes 267

Prof. dr. A. van de Beek
Kerkorde en kerkelijk beleid 276

Dr. B.A.M. Luttikhuis
De kerkorde van 1951 en het ontwerp voor een Samen op Weg-kerkorde 293

Dr. A.A. Spijkerboer
Hoe nu verder? — Naar een nieuw puritanisme! 310

 

Personalia 319