Kerkorde vGKN (2008) 83

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel
83

Geen kerk mag over andere kerken, geen ambtsdrager over andere ambtsdragers, op welke wijze ook, heersen.