Kerkorde vGKN (2008) 68

Hoofdstuk 4: Het vermaan en de tucht van de kerk

Artikel
68

De heimelijke zonden waarover de zondaar na persoonlijke broederlijke vermaning (Mat. 18: 15) of na herhaling daarvan onder twee of drie getuigen (Mat. 18: 16) berouw toont, worden niet voor de kerkenraad gebracht.