Akkoord NGK (2015) Art. 13

I. De ambten

Artikel
13

Dienst van de ouderling

De dienst van de ouderling houdt in:

  • het herderlijk zorgen voor de gemeente en haar leden,
  • het toerusten tot dienstbetoon,
  • het toezien op leer en wandel van medeambtsdragers,
  • en het samen met de predikant uitoefenen van de kerkelijke tucht.