Kerkorde VGKSA (2005) 83

Slotartikels

Artikel
83

Geen heerskappy

Geen kerk mag oor ander kerke, en geen ampsdraer oor ander ampsdraers, op watter manier ookal, heers nie.