Jur. NHK 1987 12/87

12/87

Niet ontvankelijk verklaard, omdat bezwaarde geen lidmaat der NHK meer is en omdat niet blijkt of en zo ja welke bezwaren hij heeft tegen een ker­ke­lijk orgaan.