Jur. NHK 1986 15/86

15/86

Bezwaar tegen een eindbeslissing van het breed moderamen van de generale synode inzake ord. 13-30. Tegen deze beslissing staat geen beroep open: niet ontvanke­lijk verklaard.