Jur. NHK 1983 20/83

20/83 (op de uitspraak staat -wrsch. abusievelijk- 20/82)

als 20/82 en 24/82: kerkvoogdij die band met SMRA wil losmaken; niet toege­staan