Jur. NHK 1983 12/83

12/83

Gemeenteleden bestrijden dat de kerkvoogden in redelijkheid hadden kunnen komen tot de verkoop van de pastorie.

Bezwaar afgewezen.