Kerkorde VGKSA (2005) 29

Die vergaderings

Artikel
29

Opening en sluiting van die vergaderings

By die opening en sluiting van alle vergaderings sal die Here met gebed en danksegging aangeroep word.