Kerkorde GKSA (2000) 54

Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Artikel
54

Ondertekening van Formuliere van Eenheid deur ouderlinge, diakens en proponente

Ook die ouderlinge en die diakens en diegene wat deur ’n klassis as proponente toegelaat word, moet die genoemde Formuliere van Eenheid onderskryf en onderteken.