Akkoord NGK (2015) Art. 3

I. De ambten

Artikel
3

Noodzaak van wettige roeping; bevestiging van een ambtsdrager

Niemand vervult een ambt zonder wettig geroepen en bevestigd te zijn.
De roeping geschiedt door de gemeente, onder leiding van de kerkenraad.
De bevestiging vindt in een openbare samenkomst van de gemeente plaats, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd formulier.