Kerkorde GKv (1978) Art. 3

I. De ambten

Artikel
3

Noodzaak van wettige roeping

Niemand mag een van deze ambten vervullen zonder wettig geroepen te zijn.