Akkoord NGK (2015) Art. 2

I. De ambten

Artikel
2

Drie ambten, geen rangorde

Er zijn drie ambten te onderscheiden: het ambt van predikant of dienaar van het Woord, van ouderling en van diaken. Tussen deze ambten bestaat geen onderscheid in rangorde, alleen in dienstbetoon.