Kerkorde Dordrecht (1574) Art. 56

Artikel
LVI.

Der dienaren ambt is ook, als het nood doet, bij de bedden der kranken de Naam des Heeren aan te roepen.