Kerkorde GKSA (2000) 21

Oor die Dienste

Artikel
21

Ouers en skoolonderrig

Die kerkrade moet toesien dat die ouers die skoolonderrig aan hulle kinders in die vrees van die Here laat geskied.