Kerkorde Dordrecht (1574) Art. 40

Artikel
XL.

Aangaande de materie der predikatiƫn is goed gevonden, dat men allermeest uit het Nieuwe Testament den volke leren zal. Het zal ook wel in de vrijheid der dienaren staan uit het Oude Testament te prediken, doch met raad en advies der konsistorie.