Kerkorde Dordrecht (1574) Art. 32

Artikel
XXXII.

De ouderlingen en diakenen in hun dienst bevestigd zijnde, zullen de Belijdenis des Geloofs en de artikelen der discipline onderschrijven.