Kerkorde Dordrecht (1578) Art. 83

(Cap. V) Van het houwelick

Artikel
83

6. De onbekende vremdelinghen sullen tot de houwelicksche trouwe niet toeghelaten worden tensij datse door wettlicke ghetuyghenisse doen blijcken datse vrij sijn.