Kerkorde PKN (2004) Ord. 14-7-3

Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
3

In deze missionaire en diaconale arbeid zijn relaties van wederkerigheid uitgangspunt.