Kerkorde GG (1907) Art. 66

Artikel
66

Vast- en Bededagen

In tijden van oorlog, pestilentie, duren tijd, zware vervolging der kerken en andere algemene zwarigheden, zullen de dienaars der kerken de overheid bidden, dat door haar autoriteit en bevel openbare vast- en bededagen aangesteld en geheiligd worden.