Kerkorde GG (1907) Art. 51

Artikel
51

Aparte vergaderingen voor de Duitse en Waalse taal

[Alzo in de Nederlanden tweeƫrlei sprake gesproken wordt, is voor goed gehouden, dat de Kerken der Duitse en Waalse taal op haar zelve haar kerkenraad, classicale vergaderingen en particuliere synoden hebben zullen.]