Kerkorde GG (1907) Art. 36

Artikel
36

Het gezag der meerdere vergaderingen over de mindere

’t Zelfde zeggen heeft de classis over de kerkenraad, ’t welk de particuliere synode heeft over de classis en de generale synode over de particuliere.