Kerkorde CGK (2010) Art. 29

Van de kerkelijke vergaderingen

Artikel
29

Er zijn vier onderscheiden kerkelijke vergaderingen: die van de kerkenraad, van de classis, van de particuliere synode en van de generale synode.