Kerkorde CGK (2010) Art. 1

Artikel
1

Om in de gemeente van Christus naar de vereiste orde te leven, zijn daarin nodig:
1. de diensten,
2. de vergaderingen,
3. het opzicht over de leer,
de sacramenten en de kerkelijke plechtigheden,
4. de christelijke tucht.