Kerkorde GKN (1905) Art. 36

Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
36

’t Zelfde zeggen heeft de Classe over den Kerkeraad, ’twelk de Particuliere Synode heeft over de Classe, en de Generale Synode over de Particuliere.