Akkoord NGK (1982) Art. 3

I. De diensten

Artikel
3

Noodzaak van wettige roeping

Niemand mag één van deze diensten vervullen zonder wettig geroepen te zijn.