Kerkorde GKv (1978) Art. 38

II. De vergaderingen

Artikel
38

Instelling van de ambten

Slechts met instemming van de classis kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld.