Kerkorde GKN (1957) Art. 98

Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

VI. Stichtingen

Artikel
98 [105a]

Bij het in leven roepen van nieuwe of het deelnemen aan bestaande stichtingen zullen de vergaderingen der kerk zich gedragen naar de daarvoor door de generale synode gegeven richtlijnen.