Kerkorde GKN (2001) Art. 37.2

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 37

Lid
2

In geval een gemeente geen dienaar des Woords heeft, berust het presidium bij één van de ouderlingen, daartoe door de kerkenraad aangewezen.