Kerkorde GKN (2001) Art. 36.5

Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Artikel 36

Lid
5

Het zal aan een kerkenraad vrijstaan de voorbereiding of afdoening van bepaalde zaken in handen te leggen van commissies of van wijkraden; hij zal er echter op toezien, dat aan dergelijke colleges niet het gezag wordt toegekend, hetwelk aan de kerkenraad toekomt.