Kerkorde GKv (2014) G82

G. materiële aangelegenheden

Artikel
G82

financiële bijdragen en onderlinge steun

G82.1 De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de kerk.

G82.2 De kerken ondersteunen elkaar zo nodig in financiële zin.