Kerkorde GKv (2014) C44

C. het leven van de gemeente

Artikel
44

vertrek uit de gemeente

C44 Kerkleden die verhuizen, ontvangen op hun verzoek en na mededeling aan de gemeente een attestatie voor de kerkenraad in de plaats waarheen zij vertrekken, met gelijktijdige kennisgeving aan die kerkenraad.