Kerkorde GKv (2014) C35

C. het leven van de gemeente

Artikel
C35

de gemeente

C35 De gemeente vervult met de haar geschonken gaven de dienst in kerk en wereld waartoe Christus haar roept. De ambtsdragers stimuleren haar hiertoe en gaan haar hierin voor.